----/----

PowerPoint 2016 – Thêm hình lồng vào trong chữ thế nào?

 

  • Mở PowerPoint 2016
  • Đánh chữ
  • Chọn font chữ dày ví dụ: .VnBodoniH
  • Chọn size chữ lớn 96

 

Cách 1:

  • Chọn chữ: Ctrl A
  • Format / Text fill
  • Picture
  • Link tải hình: Download

 

 

Cách 2

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *