Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

PowerPoint 2016 – Tạo Slide show kinh doanh có nhiều đồ thị chuyên nghiệp thế nào?

 

  • File / New
  • Smart Graphic
  • Chọn dạng slide
  • Link data từ trong Excel qua PowerPoint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *