----/----

Excel 2016 – Lập bảng chấm công chuyên nghiệp thế nào?

 

  • File / New
  • Employee absence schedule

 

 

  • V – Vacation: Nghỉ phép.
  • P – Personal: Nghỉ cá nhân.
  • S – Sick: Nghỉ ốm.
  • Khi có nhân viên mới đứng ở ô cuối nhấn Tab.
  • Các tháng mới thì copy sheet cũ sang sheet mới.
  • Chỉnh lại số ngày trong tháng.
  • Chỉnh lại thứ phù hợp với ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *