----/----

Window 10 – Xem dự báo thời tiết theo địa điểm chi tiết thế nào?

 

 

  • Celsius:  Theo độ C
  • Search:   Nhập thành phố muốn tìm thời tiết

 

  • Sunny: Có nắng
  • Wind: Tốc độ gió
  • Visibility:  Tầm nhìn xa
  • Barometer:   Lượng mưa
  • Humidity:     Lượng ẩm
  • Details:          Xem chi tiết

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *