----/----

Ứng dụng Window ghép nhiều ảnh lại với nhau thế nào?

 

 

Tìm kiếm: Photo Collage

Artistic Photo Collage

 

 

Chạy ứng dụng ghép ảnh

Start / Artistic Photo Collage

 

Giao diện chương trình

Chọn ghép 2 ảnh như hình

 

  • Double click vào từng khung để thay đổi ảnh mới hoặc chọn Change Photo.
  • Photos Flip xoay ảnh tự động.
  • Transparency: Chỉnh độ trong suốt của ảnh.
  • Zoom in: Phóng to
  • Zoom out: Thu nhỏ

 

 

  • Text: Thêm chữ vào ảnh
  • Sticker

 

Thay đổi ảnh thêm sticker

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *