----/----

Tạo logo online miễn phí với hàng triệu mẫu như thế nào?

 

1. Vào website: logomakr.com

 

2. Tìm mẫu logo và đồ họa

3. Đánh chữ

4. Sắp xếp vị trí

5. Chỉnh màu

 

6. Chỉnh font chữ

  • Click vào chữ
  • Chọn kiểu chữ
  • Chọn font chữ

 

7. Lưu logo: click chọn ổ đĩa

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *