----/----

Sử dụng Outlook – Calendar online tạo lịch họp & và mời người tham dự ?

 

1. Đăng nhập outlook mail (Live mail)outlook.live.com

2. Click vào ô góc trái bên trên

 

  • New
  • Calendar event: Tạo lịch họp & mời người tham dự

 

Thay đổi biểu tượng email:

Phân loại email quan trọng:

 

  • Nội dung họp
  • Nợi họp
  • Ngày giờ họp
  • Tự động nhắc lịch họp qua mail

 

Gửi mail người tham dự & lịch họp tự động vào lịch làm việc của người nhận tham gia

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *