Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Excel làm thế nào để tính tổng doanh số từ ngày đến ngày bất kỳ

 

Bảng tìm kiếm excel (Sales Sheet)

 

Bảng tính doanh thu

 

Cách tính toán excel (Dashboar sheet)

 

  • Tại ô D4: =SUMIFS(Sales!K:K,Sales!D:D,”>=”&Dashboar!B4,Sales!D:D,”<=”&Dashboar!C4)
  • Sales!K:K              Cột tính tổng doanh thu
  • Sales!D:D              Cột ngày để so sánh
  • Dashboar!B4       Điều kiện so sánh (Từ ngày)
  • Dashboar!C4       Điều kiện so sánh (Đến ngày)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *