Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Excel làm sao tạo Win-Loss Sparkline đồ thị?

 

Bảng tính theo quý & sản phẩm

 

 

  • B2:E11:     Data cần để vẽ đồ thị
  • F2:F11:      Khung để vẽ đồ thị

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *