Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Excel công thức tính tuần từ ngày tháng thế nào?

 

Cách 1: Tính tuần từ ngày tháng xác định

  • Tính tuần từ ngày tháng, tuần mới bắt đầu từ thứ 2          =WEEKNUM(A2, 2)
  • =WEEKNUM(DATE(2015,4,3), 2)

 

Cách 2: Tính ngày tháng từ tuần và năm xác định

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *