----/----

Excel bảng tính lập kế hoạch chi phí đám cưới

 

File / New / Wedding Budget

  1. Chí phí trang phục, nhẫn.
  2. Chí phí trang trí.
  3. Chí phí quà tặng.
  4. Chí phí Hoa.
  5. Chí phí nhạc.
  6. Chí phí thiệp & in ấn.
  7. Chí phí đi lại.
  8. Các loại chi phí khác.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *