Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Excel 2010 – Làm thế nào để vẽ đồ thị kết hợp 2 chỉ số

 

  • Chọn khối văn bản A1:C5

 

 

 

 

 

  • Chuyển đồ thị Doanh số % sang dạng đường

 

  • Hiện nay đồ thị hiển thị dưới dạng chấm đỏ
  • Right Click chọn chấm đỏ

 

 

 

Kết quả đồ thị kết hợp doanh số & Doanh số %

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *