----/----

Excel 2010 – Làm thế nào để thêm Watermark trong bảng tính

 

Insert / WordArt: Chọn chữ A đầu tiên

 

  • Chọn text
  • Format / Text Fill: Màu chữ text
  • No fill

 

  • Format / Text Outline|: Màu đường viền text
  • Màu xám nhẹ

 

  • Bỏ shadow của text –> Right click –> Format Text Effect

 

  • Shadow / Presets / No Shadow

 

  • Xoay text vào giữa trang tài liệu
  • Double click để đánh chữ

 

 

  • Copy & paste Watermark vào bảng tính

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *