----/----

Excel 2010 – Làm thế nào để tạo tiến trình công việc chuyên nghiệp nhất

 

Ví dụ 1

  • Insert
  • SmartArt
  • Process

 

 

 

 

Ví dụ 2

 

 

 

Ví dụ 3

 

 

Thêm 1 tab nữa trong tiến trình

 

Có thể thêm vào các bước tiến trình công việc tùy yêu cầu thực tế

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *