----/----

Excel 2010 Căn bản – Chỉnh trang bảng tính Excel đẹp cho in ấn & preview

 

 

 

Page:

 • Orientation: Hướng trang tài liệu đứng hay ngang
 • Scaling:

– Adjust to %: Thu phóng trang in theo %. Ví dụ trang quá lớn thu lại còn 70%

– Fit to: Trang in tự vừa vào trang giấy

 • Page sise: kích thước trang giấy in. Mặc định Excel là letter, nên đổi sang A4
 • Print Quality: Phân giải trang in, chỉnh 600dpi chế độ in thông thường.
 • First page number: Muốn trang in đánh số thứ tự từ 2 nhập vào ô này số 2.

 

 

Margin:

 • Top:            Canh lề trên
 • Bottom:     Canh lề  dưới
 • Left:           Canh lề trái
 • Right:        Canh lề  phải
 • Header:     Canh lề  tiêu đề trên
 • Footer:      Canh lề  tiêu đề dưới

 

Header / Footer:

Nhấn nút Print Preview để xem trang in có tiêu đề

 

Sheet:

 

Print Previews: Xem trang trước khi in

 

Printer: Chọn máy in

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *