----/----

Bảng tính Excel quản lý thu chi gia đình

File / New / Personal Financial

 

Lập kế hoạch ngân sách gia đình (Family Monthly Budget Planner)

  • Lập kế hoạch chi tiêu ( Nhà, đi lại, bảo hiểm, ăn uống, trẻ em, thú cưng, chăm sóc cá nhân, giải trí, thuế, quà tặng, tiết kiệm & đầu tư)
  • Lập kế hoạch thu nhập
  • Quản lý chênh lệch thu nhập và chi tiêu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *