----/----

Bảng tính Excel lập ngân sách du lịch

File / New / Business Trip Budget

  • Chi phí đi lại.
  • Chi phí ăn ở.
  • Chi phí vui chơi giải trí.
  • Chi phí quà tặng.
  • Các chi phí khác

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *