----/----

Top 5 lý do nên xem xét đánh giá biểu đồ Grantt Charts trong quản lý dự án

 

Biểu đồ Gantt cũ chắc chắn được nhiều người đánh giá cao. Đối với một số nó là chén thánh cho kế hoạch dự án của họ và họ sử dụng Gantt để tìm ra chuỗi quan trọng là mấu chốt thành công của dự án.
Có thật không?!

Đối với một fan Gantt, có mười chuyên gia sẵn sàng leo lên Everest chỉ để họ không phải làm việc với Gantt. Một sốtrong đó giống như tôi, chỉ đơn giản là ghét làm việc với nó và thích biểu đồ rõ ràng hơn và ít phức tạp hơn.

 

Ý tưởng rằng Gantt là thuận lợi cho việc lập kế hoạch dự án đã được hình thành vào những năm 80 khi các phương pháp từ quản lý dây chuyền sản xuất được sao chép vào thế giới quản lý dự án. Một số lời giải thích có thể nghe khá tốt trên giấy, nhưng…

kỳ vọng càng cao, càng thất vọng – khi Gantt nhanh chóng trở thành gánh nặng cho người quản lý dự án và tổ chức.

Vậy tại sao rất nhiều người không thích Gantt? Dưới đây là một số lý do:

 

1. Gantt là một biểu đồ có nhiều không gian trống!

Có thể bạn đã nhận thấy điều này, nhưng nếu bạn chưa có, hãy xem hình bên dưới. Gantt mô tả cấu trúc phân cấp nhiệm vụ và nỗ lực trình bày các tác vụ này trong biểu đồ tạo ra một số không gian trống chưa sử dụng.

 

2. Nó quá lớn! Bạn không thể hiển thị nó!

Đúng, bạn có thể ngồi ở máy tính của bạn ở nhà trong khi bạn tạo, gán và liên kết chuỗi nhiệm vụ. Nhưng, cuộc họp bắt đầu dự án thì sao? Nó thường được tiến hành trên một tấm bảng hoặc một thiết bị khác.

Trong thế giới ngày nay, khi hầu hết mọi người nhìn vào thông tin trên màn hình điện thoại của họ, đối với điện thoại khó có nhiều không gian trống?

Biểu đồ Gantt yêu cầu nhiều trang để hiển thị và khó đọc được ngay cả trên màn hình lớn.

Gantt cuối cùng hầu như không mô tả những gì bảng trắng thể hiện.
Hơn nữa, biểu đồ tạo ra không thể được hiển thị và cần có sự thay đổi định dạng KHÁC! Bạn không thể nhúng Gantt vào bản trình bày và cách bạn chia sẻ bản trình bày đó? Đăng nó trên fb? Bạn có thể “Gửi cho WhatsApp của tôi” không? Gantt không thể được liên kết với ngay cả những công cụ chia sẻ và cộng tác cơ bản nhất trên thị trường hiện nay.
Vậy tại sao lại cố gắng hết sức, nếu biểu đồ không thực sự bổ sung cho việc quản lý dự án thực sự?

 

3. Không thể nhìn gỗ thấy cây

Hãy suy nghĩ về một dự án một năm. Bây giờ Hãy tưởng tượng một biểu đồ với 600 dòng và hơn 600 phụ thuộc liên kết, đôi khi hơn 1000. Đó là Gantt. Tất cả các liên kết và phụ thuộc này có cần sự chú ý  với tư cách là người quản lý dự án? Tất nhiên là không! Sau đó, một lần nữa, các liên kết mô tả luồng dự án dự kiến, do đó theo định nghĩa, chúng rất quan trọng đối với thành công của dự án. Chúng ta sẽ nói những liên kết nào trong cuộc họp dự án?
Thật hợp thời khi nghĩ rằng các liên kết trên chuỗi quan trọng đòi hỏi sự chú ý đặc biệt. Mặc dù điều này có thể đúng, nhưng cũng giả định rằng các liên kết quan trọng nhất thiết phải là một phần của chuỗi quan trọng. Nhưng chúng có thực sự quan trọng ?

Chuỗi quan trọng có thể là con đường dài nhất để hoàn thành dự án, nó cũng có thể là con đường quan trọng nhất? Nhưng nhiều lúc là xa nhất từ ​​chuỗi quan trọng.

Gantt phát triển mạnh quản lý dự án dựa trên các phụ thuộc tạo ra một rừng liên kết có liên quan đến việc duy trì các tính toán cho chuỗi quan trọng, mà kết quả nó chỉ ra nhiều điểm không quan trọng chút nào! Do đó giống như chúng ta buộc phải tìm kiếm đồng xu dưới ánh đèn đường, trong khi đồng xu đang ở một nơi khác hoàn toàn.

 

4. Gantt xây dựng biểu đồ dựa trên những giả định tỉnh:

Thế giới thực đang chuyển biến. Ví dụ một người giao hàng anh ta cần đi điểm 1 – 2 – 3. Nhưng trong thực tế có nhiều dữ kiện biến đổi. Người giao hàng đi có thể không theo thứ tự hoặc theo thứ tự nhưng chưa đủ thời gian

Tư duy cố định này hình thành tự nhiên khi phân tích dự án. Có khả năng, bạn không cảm thấy điều đó xảy ra, nhưng mỗi lần bạn sử dụng biểu đồ Gantt, suy nghĩ của bạn từ từ trở nên đóng hộp và cố định. Do đó phải biết điểm hạn chế khi dùng Gantt. 

 

5. Kết hợp nhiều dự án với nhau

Cố gắng liên kết hai biểu đồ Gantt được xây dựng khác nhau là một thách thức thực sự. Và vì cái gì? Khi có một số đối tác trong một dự án, ngay cả khi một Gantt kết hợp chung nhau được tạo ra, có thể nó là không đọc được và sẽ trở nên lỗi thời ngay cả trước khi nó được trình bày.

 

 

Source: https://www.proggio.com/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *