----/----

Swarm Intelligence là gì – Ứng dụng nâng cao chất lượng

 

 

Lần đầu tiên được giới thiệu bởi Gerardo Beni và Jing Wang vào năm 1989, trí thông minh của swarm là hành vi tập thể của các hệ thống phi tập trung, tập trung, mà côn trùng  như kiến là một trong những ví dụ tốt nhất.

Sự thông minh của Swarm là một nỗ lực để thiết kế các thuật toán hoặc các thiết bị giải quyết vấn đề phân tán nhằm bắt chước hành vi tập thể của các đàn côn trùng.

Về cơ bản, trí thông minh swarm cải thiện hành vi tập thể của chúng ta (kết quả đầu ra của nghiên cứu).

 

Derek và Laura Cabrera, các nhà lý thuyết và giáo sư hệ thống tại Đại học Cornell Mỹ so sánh điều này với trò chơi cờ vua trong Flock Not Clock.

 

 

 

“Trò chơi cờ vua có quy tắc đủ đơn giản để một đứa trẻ làm chủ, nhưng có 318 tỷ cách có thể để chơi bốn bước đầu tiên. Các hành vi (hoặc kết quả đầu ra) của hệ thống – có thể là một đàn chim sáo hoặc sự đa dạng sinh học, các trận đấu hay tổ chức cờ vua lớn – là những đặc tính nổi bật của các quy tắc đơn giản ở cấp địa phương. Bằng cách xác định, hiểu và áp dụng các quy tắc đơn giản này, chúng tôi có thể làm cho kết quả đầu ra tốt hơn ”.

 

Hãy xem một ví dụ về cách các quy tắc đơn giản này hoạt động như thế nào cho một đàn kiến:

  1. Tìm thức ăn: Kiến tìm thức ăn ngẫu nhiên.
  2. Nếu kiến tìm thấy thức ăn, kiến tạo thành đường mòn. Một số ít tìm thức ăn và giao tiếp bằng cách để lại một đường mòn pheromone làm tăng xác suất hành động tập thể trên đường tìm thức ăn.
  3. Không bao giờ băng qua đường mòn pheromone. Hành vi tự tổ chức xung quanh các quy tắc đơn giản tạo ra trí thông minh tập thể.

 

Cách xác định các quy tắc đơn giản hoạt động

Cabrera đã xác định bốn quy tắc đơn giản và kết nối sâu sắc được áp dụng trong tất cả các loại tổ chức: Tầm nhìn (V), Nhiệm vụ (M), Năng lực (C), Học tập (L).

  1. Tầm nhìn – Vision (V): mong muốn của bạn trong tương lai doanh nghiệp hoặc mục tiêu (những gì bạn thấy?). Ví dụ: hãy hỏi những điều sau: Bạn thấy gì hôm nay? Bạn sẽ thấy gì vào ngày mai?
  2. Nhiệm vụ – Mission (M): Hành động lặp lại mang lại tầm nhìn (bạn làm gì?).
  3. Dung lượng – Capacity (C): Hệ thống cung cấp nguồn lực sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ (làm thế nào để chúng tôi sắp xếp công việc đạt công suất cao nhất?)
  4. Học tập – Learning (L): Cải tiến liên tục các hệ thống năng lực dựa trên phản hồi từ môi trường bên ngoài (tình yêu học tập). Ví dụ, Cabrera giải thích rằng phần lớn học tập là làm cho mọi người nhận thức được kiến thức mới mà qua đó họ nhận thức được thực tế.

Tại sao Swarm Intelligence lại quan trọng với nhóm của bạn

“Một bộ não là một hệ thống các tế bào thần kinh liên kết chặt chẽ đến mức đó là một dạng thông minh. Một bầy đàn là một hệ thống bộ não kết nối sâu sắc đến mức một hình thức thông minh hơn. Nói một cách đơn giản, một bầy đàn là một bộ não của bộ não và nó có thể thông minh hơn bất kỳ thành viên cá nhân nào. ”- Tiến sĩ Louis Rosenberg

 

Làm thế nào Swarm lớp học (nghiên cứu trường hợp)
Gần đây tôi đã xem xét một số cách thức sáng tạo mà các nhà giáo dục cố gắng cải thiện môi trường học tập. Một cách như vậy là thông qua “lật lớp học”. Đây là một phương pháp sư phạm dạy học để đảo ngược việc giảng dạy trong lớp học cũ thông qua một hình thức học tập mới pha trộn bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại và ứng dụng thực tế.

 

Xem video sau để biết cách hoạt động của nền tảng này:

 

 

Source: https://www.lifehack.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *