----/----

Làm thế nào để trở thành lãnh đạo giỏi?

Bài viết bởi Brett Brinton đăng trên fortune.com

 

Có hai cách cơ bản để lãnh đạo. Bạn có thể lãnh đạo bằng cách tận dụng sự tôn trọng có được của đồng nghiệp và nhân viên của bạn, hoặc bạn có thể lãnh đạo bằng sự sợ hãi.

Tình cảm này không bị nhầm lẫn là yêu mến. Thứ nhất, tình yêu không phải là thứ bạn đang tìm kiếm trong môi trường kinh doanh, và thứ hai, nó hay thay đổi và có thể đến và đi. Tôn trọng là con đường để lãnh đạo thành công lâu dài.

Dẫn đầu bằng sự tôn trọng xuất hiện với bốn nguyên tắc: sự liêm chính, chăm chỉ, dẫn dắt bằng cách làm gương và làm điều đúng đắn. Chính các điều đó truyền cảm hứng cho đồng nghiệp và nhân viên của bạn đi theo bạn. Khi bạn nghe ai đó nói:  “đi theo sau tôi, và ai cũng có cảm giác như đã là một phần của đội. Tôi sẽ vui vẻ theo anh ta vào vùng thám hiểm mới & khi đó mọi người đang nói về một người dẫn đầu với sự tôn trọng. Những đồng nghiệp này có thể được yêu cầu làm rất nhiều, và họ sẽ ở trên tàu để không chỉ làm việc gì đó, mà họ sẽ là một phần của chuyến đi. 

 

Đối lập với tình cảm trên với một môi trường làm việc không chắc chắn hoặc sợ hãi, nơi nhân viên cảm thấy cần phải xếp hàng hoặc bị cắt khỏi dòng công việc. Lãnh đạo dựa trên sự sợ hãi là cách dễ dàng. Nó có thể là một phong cách dễ dự đoán hơn, nhưng có khả năng chỉ sẽ hoạt động trong thời gian ngắn. Nhóm của bạn sẽ nhanh chóng mất tinh thần và ngay sau khi bạn có thể không còn ai để lãnh đạo. Bạn cũng có thể được xem là một người mà mọi người sẽ ngần ngại khi chọn để lãnh đạo một lần nữa.

Vì vậy, bây giờ tôi đã nghĩ cho bạn về việc lãnh đạo bằng sự tôn trọng mà bạn đã đạt được, bước tiếp theo là tìm hiểu và khai thác các nguyên tắc đơn giản nhưng rất quan trọng để tạo nên một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Nếu bạn hỏi năm người làm thế nào để làm điều này, bạn sẽ nhận được năm ý kiến ​​khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ sẽ tập trung vào những điều sau đây:

  1. Đam mê những gì bạn làm.
  2. Thực hiện đạt được kết quả kinh doanh.
  3. Khả năng truyền cảm hứng cho người khác, đưa ra quyết định.
  4. Bạn có phải là người mơ mộng (tầm nhìn theo sau là hành động tích cực với tràn đầy năng lượng).

Vì vậy, phong cách lãnh đạo phù hợp với bạn là gì? Nó rất đơn giản. Lựa chọn lãnh đạo bằng cách tôn trọng và thổi bùng con đường của bạn thông qua tính cách tốt của bạn, và phẩm chất lãnh đạo trong bạn sẽ bắt đầu tỏa sáng. Một số khía cạnh của phong cách lãnh đạo của bạn sẽ là tự nhiên, và một số có thể mất công và cần thời gian để  phát triển cá nhân. Khi bạn có những phẩm chất đó, thấm nhuần các nguyên tắc liêm chính, chăm chỉ, dẫn dắt bằng ví dụ và làm điều đúng đắn trở nên tự nhiên. Hãy kiên nhẫn và chuẩn bị để phân tích tình huống của bạn. Và chọn thời điểm và nơi những phẩm chất lãnh đạo ở trên sẽ được áp dụng tối đa hóa thành công của nhóm bạn. Phong cách lãnh đạo đúng đắn mà bạn áp dụng cuối cùng sẽ là phong cách lãnh đạo RIÊNG CỦA BẠN.

 

Source:  fortune.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *