----/----

Làm sao để có cuộc sống thành công mỹ mãn hơn

Bài viết đăng trên williejayspeaks.com

 

Khi được hỏi những gì cần để thành công trong cuộc sống, Willie nhanh chóng chia sẻ một số ý tưởng quan trọng với các đối tượng khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của mình:

1. “Giữ tính toàn vẹn của bạn và không bao giờ thỏa hiệp với chính bạn”

Tính toàn vẹn là một giá trị đạo đức có nghĩa là một người giống nhau ở bên trong và ở bên ngoài. Một người toàn vẹn có thể được tin cậy. “Tin tưởng” là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ thân thiện lâu dài nào.

2. “Phát triển và duy trì thái độ tích cực và thành công”

Thái độ của bạn hôm nay, quyết định thành công cho ngày mai. Vâng, thái độ ảnh hưởng đến mọi thứ bạn làm.

3. “Bạn có trách nhiệm cuộc sống của bạn”

Khi tìm thấy mục đích và niềm đam mê của bạn, bạn sẽ học cách biến đổi thái độ của bạn trong hành động. Bạn phải chấp nhận trách nhiệm cho những gì xảy ra bên trong tâm trí của bạn bằng cách theo dõi cuộc đối thoại nội tâm của bạn.

Chỉ cần nhớ, lựa chọn của bạn xác định hạnh phúc của bạn và ảnh hưởng đến thành công của bạn.

4. “Bạn không thể có một cuộc sống tích cực và một tâm trí tiêu cực”

Tìm hiểu để kỷ luật tâm trí của bạn và suy nghĩ mà bạn điền vào tâm trí là sự lạc quan.

Ngọn núi chúng ta chinh phục chính là tâm trí của chúng ta.

5. “Thành công dành cho mọi người”

Thực tế là thành công và sự hoàn thành là biết bạn là ai và mục đích của bạn trong cuộc sống là gì và giúp đỡ những người khác trên đường đi.

6. “Trước bất cứ điều gì khác, chuẩn bị sẵn sàng là bí mật thành công”

Bằng cách xác định mục tiêu của bạn, bạn sẽ xác định các ưu tiên của mình. Mục tiêu của bạn sau đó sẽ vạch ra hành động cụ thể của bạn và hành động của bạn sẽ tạo ra kết quả.

 

Source: https://williejayspeaks.com/succeed/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *