----/----

Giáo dục STEM education – phát triển tư duy sáng tạo

 

Bạn đã từng nghe thuật ngữ STEM education chưa? Giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) –  STEM (science, technology, engineering, and math)   là yếu tố cực kỳ quan trọng để duy trì vai trò lịch sử của nước Mỹ là nền kinh tế lớn nhất và sáng tạo nhất thế giới.

 

 

STEM trong sáng tạo & giải quyết vấn đề

 

STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng giáo dục học sinh trong bốn ngành cụ thể – khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học – theo cách tiếp cận liên ngành và áp dụng. Thay vì dạy bốn môn học như các môn học riêng biệt và rời rạc, STEM tích hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.

 

Kết quả là, chính quyền Obama đã công bố chiến dịch “Giáo dục Đổi mới” năm 2009 để thúc đẩy và truyền cảm hứng cho học sinh nổi trội trong các môn STEM. Chiến dịch này cũng đề cập đến số lượng giáo viên để giáo dục trong các môn học này. Mục đích là để có được sinh viên Mỹ trong khoa học và toán học lên đầu của gói trong môi trường quốc tế.

Mười ba cơ quan là đối tác trong Ủy ban Giáo dục  Committee on Stem Education  (CoSTEM), bao gồm các cơ quan khoa học và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. CoSTEM đang làm việc để tạo ra một chiến lược chung của quốc gia để đầu tư các quỹ liên bang trong giáo dục STEM K-12, tăng cường sự tham gia STEM của công chúng và thanh niên, cải thiện trải nghiệm STEM cho sinh viên đại học, tiếp cận nhân khẩu học chưa được trình bày trong các lĩnh vực STEM và thiết kế giáo dục sau đại học tốt hơn cho lực lượng lao động STEM . Bộ Giáo dục hiện nay cung cấp một số chương trình dựa trên STEM, bao gồm các chương trình nghiên cứu với sự nhấn mạnh STEM, các chương trình lựa chọn tài trợ STEM và các chương trình chung hỗ trợ giáo dục STEM.

 

Ngân sách năm 2014 của chính quyền Obama đầu tư 3,1 tỷ USD vào các chương trình liên bang về giáo dục STEM, tăng 6,7% so với năm 2012. Các khoản đầu tư sẽ được thực hiện để tuyển dụng và hỗ trợ giáo viên STEM, cũng như hỗ trợ các trường trung học STEM với STEM Innovation Networks. Ngân sách cũng đầu tư vào các dự án nghiên cứu tiên tiến cho giáo dục, để hiểu rõ hơn về các công nghệ học tập thế hệ tiếp theo.

 

Tầm quan trọng của giáo dục STEM

Tất cả nỗ lực này là để đáp ứng nhu cầu. Theo một báo cáo của trang web STEMconnector.org, vào năm 2018, dự đoán nhu cầu cho 8.65 triệu công nhân trong các công việc liên quan đến STEM. Khu vực sản xuất phải đối mặt với sự thiếu hụt đáng báo động của nhân viên với các kỹ năng cần thiết – gần 600.000. Lĩnh vực điện toán đám mây một mình sẽ tạo ra 1,7 triệu việc làm. Cục thống kê lao động Hoa Kỳ dự báo đến năm 2018, phần lớn các nghề nghiệp STEM sẽ là:

  • Máy tính – 71%
  • Kỹ thuật truyền thống – 16%
  • Khoa học vật lý – 7%
  • Khoa học đời sống – 4%
  • Toán học – 2%

 

Đây không phải là vấn đề duy nhất đối với Hoa Kỳ. Tại Vương quốc Anh, Học viện Kỹ thuật Hoàng gia báo cáo rằng Anh sẽ phải tốt nghiệp 100.000 chuyên ngành STEM hàng năm cho đến năm 2020 để đáp ứng nhu cầu. Theo báo cáo, Đức có sự thiếu hụt 210.000 công nhân trong toán học, khoa học máy tính, khoa học tự nhiên và  công nghệ.

 

Source:  https://www.livescience.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *