----/----

5 nguyên tắc: Sức mạnh của sự nhất quán

Bài viết của ERIC đăng trên inc.com

 

Sự khác biệt giữa thành công hay thất bại là sự nhất quán.

 

Trong suốt sự nghiệp của tôi, tôi đã cố gắng duy trì sự nhất quán. Ngay cả những kế hoạch kinh doanh tốt nhất cũng sẽ thất bại nếu không có sự nhất quán. Nếu tôi nói tôi sẽ làm điều gì đó, tôi làm điều đó. Nếu tôi nói tôi sẽ ở đâu đó, tôi ở đó. Nếu tôi bắt đầu một quy trình hoặc sáng kiến ​​kinh doanh mới, tôi sẽ làm theo.

Theo kinh nghiệm của tôi, sự nhất quán là phải khi bạn xây dựng và phát triển doanh nghiệp của mình. Đây là lý do tại sao:

1. Tính thống nhất cho phép đo lường.

Nếu bạn không thử một cái gì đó mới trong đủ thời gian và nhất quán, bạn không thể quyết định nó hoạt động hiệu quả hay không.

Làm thế nào để bạn đo lường hiệu quả nếu những gì bạn đang đo lường không được thực hiện nhất quán? Tôi thường đưa ra các sáng kiến, quy trình và cấu trúc tổ chức mới ít nhất sáu tháng trước khi đánh giá các ý tưởng thành công hay thất bại. Thay đổi nhỏ thay vì sửa chữa lớn và tạo nên sự khác biệt lớn.

2. Tính thống nhất tạo ra trách nhiệm.

Tôi yêu cầu nhân viên của mình chịu trách nhiệm về các mục tiêu của họ.

Họ cũng trông đợi như vậy từ lãnh đạo. Tôi đặt ưu tiên về thời gian và sẵn sàng cho nhóm của tôi.

Tôi làm việc để thiết lập các cuộc họp nhất quán và định kỳ khi dự án hoặc khía cạnh của doanh nghiệp đòi hỏi sự chú ý. Thực tế đơn giản là có một thời gian để báo cáo về tiến độ, thường đây là chất xúc tác cho các sáng kiến ​​và  dễ có  một kết quả thành công.

3. Tính thống nhất thiết lập danh tiếng của bạn.

Tăng trưởng kinh doanh đòi hỏi một hồ sơ cập nhật thành công. Bạn không thể thiết lập một hồ sơ nếu bạn liên tục chuyển hoặc thử chiến thuật mới. Nhiều nỗ lực thất bại trước khi họ đến đích, nhưng không phải vì chiến thuật không hoàn thiện hoặc mục tiêu không rõ ràng. Vấn đề thường là nhóm bạn chỉ đơn giản là không kiên trì nhất quán để đạt được mục tiêu.

4. Tính thống nhất làm cho bạn tạo được lực kéo.

Nhân viên và khách hàng của bạn cần luồng thông tin dự đoán được từ bạn. Thường xuyên tôi thấy các doanh nghiệp thành công, dù nhỏ và hay lớn, thông qua một chiến dịch hoặc sáng kiến & họ ​​chỉ kết thúc nó khi đạt được đủ lực kéo khách hàng.

Công việc của bạn càng  thật sự hiệu quả khi có càng nhiều mục blog, bản tin hàng tuần, đào tạo hoặc hướng dẩn miễn phí.

5. Tính nhất quán duy trì thông điệp của bạn.

Nhóm của bạn chú ý đến những gì bạn làm theo những gì bạn nói. Sự nhất quán trong lãnh đạo của bạn vô hình hình thành một mô hình cho cách nhân viên hành xử theo.

Nếu bạn tổ chức cuộc họp không chu toàn, đừng ngạc nhiên khi bạn thấy nhân viên cấp dưới đang làm tương tự với nhóm của họ hoặc thậm chí là đối với khách hàng.

Khi một cái gì đó không hoạt động hiệu quả, tôi nhìn lại những gì đã xảy ra và hỏi một số câu hỏi nghiêm túc.

Chúng ta đã có thay đổi quá nhanh không? Hay một phần của nhóm không cam kết? Hoặc là kết quả mong đợi là khác nhau ngay từ đầu? Hầu hết thời gian, lý do xem lại sự thiếu nhất quán.

 

Source: inc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *