Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

5 chiến lược chủ đạo giữ chân khách hàng

Bài viết của Karl Stark and Bill Stewart đăng tại inc.com

 

Chúng tôi ghét âm thanh khi nghe 1 đĩa nhạc bị hỏng và bạn cũng vậy, nhưng không thể bao giờ để nói đủ về việc phát triển khách hàng trung thành. Đây là điều quan trọng nhất bạn có thể làm cho doanh nghiệp của bạn.

Những gì bạn có thể làm để  cho khách hàng của bạn gắn bó với bạn suốt một chặng đường dài? Dưới đây là năm bước chúng tôi đề xuất để tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng:

1. Cải thiện “kích thích” của khách hàng.

Giảm giá, khuyến mãi và nỗ lực bán hàng tích cực có thể làm tăng trưởng thêm mối quan hệ khách hàng hiện tại và lôi kéo họ mua nhiều sản phẩm của bạn hơn. Ngoài ra, tăng đầu tư vào giáo dục, đào tạo và tiếp thị sản phẩm của bạn cho các cá nhân tại trang web (Của bạn hoặc của khách hàng) có thể làm tăng  hiệu quả việc sử dụng sản phẩm & làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ khách hàng.

 

2. “Cờ đỏ” khách hàng có nguy cơ cao và hành động nhanh chóng để giữ chân họ.

Xây dựng quy trình trong tổ chức để chủ động giám sát khách hàng về các dấu hiệu cảnh báo sớm về sự tiêu hao – ví dụ: giảm hoặc tăng các cuộc gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng. Phát triển chiến lược chiến dịch cụ thể để giữ lại khách hàng hấp dẫn nhất.

 

3. Hiểu khách hàng không hài lòng.

Cải thiện tính chính xác và rõ ràng của các quy trình thanh toán, hoặc quy trình nào đó hoặc chất lượng sản phẩm của bạn để giảm thiểu sự giận dữ của khách hàng.

Tăng sức mạnh của tổ chức dịch vụ và nhóm bán hàng để giải quyết kịp thời các khiếu nại của khách hàng và cung cấp chương trình khuyến mãi theo định hướng giữ khách hàng là những cách quan trọng để xoa dịu khách hàng không hài lòng.

 

4. Chống áp lực giảm giá giữa các khách hàng hiện tại.

Làm chậm việc giảm giá của bạn càng nhiều càng tốt để cải thiện lợi nhuận trong khi giảm thiểu sự tiêu hao.

 

5. Tập trung đầu tư khách hàng vào các phân đoạn tiêu hao thấp.

Định hướng lại các ưu đãi bán hàng của bạn để thưởng cho việc mua lại khách hàng trong các phân đoạn quan trọng thể hiện “sự gắn bó”.

Trong vòng sáu tháng sau khi mua lại, khách hàng thường thể hiện hành vi  rõ ràng mức độ giá trị mà họ sẽ là khách hàng đang tiếp tục mua hàng hay không.

Sử dụng những dấu hiệu đó để chủ động tập trung vào việc giữ chân những khách hàng hấp dẫn nhất, việc giữ chân luôn phải thực hiện thật lâu trước khi họ có thể cân nhắc rời đi.

Xây dựng các bước này vào hoạt động sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể số liệu bán hàng, giữ chân khách hàng và tạo ra giá trị tăng cao cho doanh nghiệp.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *