Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Window 10 – Thời gian chờ màn hình tiết kiệm điện như thế nào?

 

 

  • Screen:    Thời gian chờ của màn hình
  • Sleep:        Chế độ máy tính tiết kiệm điện. Ví dụ: sau 20 phút máy tính tự động sleep

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *