----/----

Window 10 – Cấu hình chế độ hiển thị Display

 

 

Night light settings

  • Night light:                 Màn hình ban đêm.
  • Scale and layout:     Thu phóng màn hình.
  • Resolution:                Phân giải màn hình
  • Orientation:             Xoay màn hình

 

  • Color temperature at night: Nhiệt độ màu ban đêm
  • Turn on now: Bật chế độ Nhiệt độ màu ban đêm

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *