----/----

Tăng bộ nhớ ảo máy tính trong trường hợp thiếu RAM để tăng tốc máy tính

Bộ nhớ ảo (VM – virtual memory) là khả năng quản lý bộ nhớ của hệ điều hành sử dụng phần cứng và phần mềm để cho phép máy tính bù đắp cho tình trạng thiếu bộ nhớ vật lý bằng cách tạm thời chuyển dữ liệu từ bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên ( RAM ) sang bộ nhớ đĩa . Không gian địa chỉ ảo được tăng lên bằng bộ nhớ hoạt động trong bộ nhớ RAM và bộ nhớ không hoạt động trong ổ đĩa cứng ( HDD ) để tạo thành các địa chỉ tiếp giáp chứa cả ứng dụng và dữ liệu của nó.

Máy tính có một lượng RAM hữu hạn để bộ nhớ có thể hết, đặc biệt khi nhiều chương trình chạy cùng một lúc. Một hệ thống sử dụng bộ nhớ ảo có thể tải các chương trình lớn hơn hoặc nhiều chương trình đang chạy cùng một lúc, cho phép mỗi chương trình hoạt động như thể nó có bộ nhớ vô hạn và không cần phải mua thêm RAM.

Là một phần của quá trình sao chép bộ nhớ ảo vào bộ nhớ vật lý, hệ điều hành chia bộ nhớ thành các tệp trang hoặc các tệp hoán đổi có chứa một số địa chỉ cố định. Mỗi trang được lưu trữ trên đĩa và khi trang cần thiết, hệ điều hành sao chép nó từ đĩa vào bộ nhớ chính và dịch các địa chỉ ảo thành địa chỉ thực.

 

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng bộ nhớ ảo

Trong số những lợi ích chính của bộ nhớ ảo là khả năng xử lý hai lần nhiều địa chỉ như bộ nhớ chính. Nó sử dụng phần mềm để tiêu thụ nhiều bộ nhớ hơn bằng cách sử dụng HDD làm bộ nhớ tạm thời trong khi các đơn vị quản lý bộ nhớ dịch địa chỉ bộ nhớ ảo thành địa chỉ vật lý thông qua bộ xử lý trung tâm . Chương trình sử dụng địa chỉ ảo để lưu trữ hướng dẫn và dữ liệu; khi một chương trình được thực hiện , các địa chỉ ảo được chuyển đổi thành các địa chỉ bộ nhớ thực.

Các ưu điểm khác của bộ nhớ ảo là nó giải phóng các ứng dụng từ việc quản lý bộ nhớ dùng chung và tiết kiệm người dùng từ việc thêm các mô-đun bộ nhớ khi không gian RAM hết.

Tuy nhiên, việc sử dụng bộ nhớ ảo có sự cân bằng của nó, đặc biệt là với tốc độ. Nó thường tốt hơn để có càng nhiều bộ nhớ vật lý càng tốt để các chương trình làm việc trực tiếp từ bộ nhớ RAM hoặc bộ nhớ vật lý. Việc sử dụng bộ nhớ ảo làm chậm máy tính vì dữ liệu phải được ánh xạ giữa bộ nhớ ảo và vật lý, yêu cầu hỗ trợ thêm phần cứng cho bản dịch địa chỉ.

Trong một môi trường máy tính ảo hóa, các quản trị viên có thể sử dụng các kỹ thuật quản lý bộ nhớ ảo để cấp phát bộ nhớ bổ sung cho một máy ảo ( VM ) đã hết tài nguyên. Các chiến thuật quản lý ảo hóa như vậy có thể cải thiện hiệu năng VM và tính linh hoạt của quản lý.

 

Win 10 thay đổi VM thế nào?

 

 

 

 

 

Trong ví dụ bộ nhớ 4GB cho mổi đĩa C:  D: E:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *