Làm thế nào tăng doanh số?
Tư vấn MIỄN PHÍ! Thông tin về chúng tôi.

----/----

Làm thế nào để sao lưu backup mail outlook 2010?

 

Cách 1: Lưu từng mail – Đối với mail quan trọng

 

Mở file email

  • File / Save as
  • Chọn đường dẩn lưu mail

 

 

 

Cách 2: Lưu toàn bộ Outlook

 

 

 

Nhớ chọn: Include subfolders

 

Browse: Chọn đường dẩn lưu file backup

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *