----/----

Google, Facebook, Twitter… hơn 1 thập kỷ trước trông thế nào?

 

Trước khi các thương hiệu web đình đám thế giới khởi nguồn từ những web nhìn rất bình thường. Sau đây là hình ảnh của các web hơn 10 năm trước:

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.howtogeek.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *