----/----

Danh sách khái quát về phím tắt của Microsoft Outlook

 

Trong số tất cả các ứng dụng email trên máy tính để bàn trên mạng, không có nghi ngờ gì về Microsoft Outlook là mạnh nhất và linh hoạt trong số tất cả. Tuy nhiên, với việc gói gọn đầy đủ các tính năng hữu ích rất nhiều, nó có thể tràn ngập và khó điều hướng – trừ khi bạn biết các phím tắt quan trọng của Microsoft Outlook mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn trong định dạng cheat sheet.

 

 

Một khi bạn đã thành thạo các phím tắt này, bạn có thể nâng cao năng suất của mình lên mức tiếp theo.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *