----/----

Excel – Sử dụng hàm PMT, IPMT, PPMT trong quyết định dự án đầu tư

 

 • Giả định vốn vay 70%, vốn pháp định 30%
 • Số tháng phải thanh toán khoản vay = 12 x số năm
 • PMT = -PMT(D8/12,D7,D4)
 • IPMT = -IPMT(D8/12,D5,D7,D4)
 • PPMT = -PPMT(D8/12,D5,D7,D4)

 

1. Phân tích thứ 1:

 • Muốn PMT là 2000 thì vốn pháp định phải bao nhiêu
 • Sử dụng Data / Goal Seek

 

 • Set cell:                        Ô muốn tìm giá trị. ví dụ ô D11 (PMT)
 • To value:                     Thay thành giá trị muốn tìm kiếm. Ví dụ: 2000
 • By Changing cell:    Bằng cách thay đổi giá trị ô vốn pháp định D3

 

Kết quả phân tích

 • Vốn pháp định:  225,522
 • PMT: 2000

 

2. Phân tích Thứ 2:

Độ nhạy 1 chiều nếu thay đổi các lãi suất đi vay thì PMT thay đổi thế nào

 

 • Khối H2:P2    Giả định lãi suất thay đổi
 • G3 = D11           Số tiền thanh toán (Gốc & Lãi)
 • Chọn khối       G2:P3
 • Data / What if Analysis / Data Table

 

Chọn Row input cell:   $D$8 – Ô lãi suất vay

 

Bảng tính kết quả:

 

3. Phân tích Thứ 3:

Độ nhạy 2 chiều nếu thay đổi các khoản vay & lãi suất đi vay thì PMT thay đổi thế nào

 

 • Ô  G2  =-PMT(D8/12,D7,D4)
 • Chọn khối G2:P12
 • Data / What if Analysis / Data table

 

 • Row input cell:            Là ô lãi suất đi vay $D$8
 • Column input cell:    Là ô Vốn vay $D$4

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *