----/----

Excel 2016 Căn bản – Sao lưu bảng tính online ổ đĩa OneDrive thế nào?

 

  • Mở Excel 2016
  • Chọn File
  • Sign in to get most out of Office

 

  • Đăng nhập bằng mail của Microsoft (live mail)

 

 

 

Nếu chưa có mail thì đăng ký Live mail của Microsoft ở đây Link https://login.live.com/

 

Bảng tính Excel mở ra sau khi chọn mẫu Excel 2016

 

Lưu bảng tính Excel vào OneDrive

  • File / Save as

 

  • Chọn ổ đĩa OneDrive.
  • Chọn thư mục.
  • Đặt tên file cần lưu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *