----/----

Excel 2010 căn bản – Vẽ đồ thị đường & đường xu hướng theo doanh thu tháng & quý thế nào?

 

  • File / New
  • Sales Report

 

  • Chọn khối B4:C33

 

  • Sắp xếp doanh thu tăng dần

 

 

 

Thay đổi độ dày của đường đồ thị

 

 

Đường xu hướng

 

 

 

Kết quả đường xu hướng và công thức hồi quy

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *