----/----

Excel 2010 Căn Bản – Định dạng văn bản đẹp / Các Nút Trong Menu HOME

 

1. Chỉnh font chữ

 1. Chọn khối văn bản
 2. Click vào ô font chữ. Ví dụ font hiện tại Calibri
 3. Click vào font chữ mới.

 

2. Chỉnh kích thước chữ

 1. Chọn chữ văn bản muốn thay đổi kích thước chữ.
 2. Chọn ô số font chữ hiện tại
 3. Chọn kích thước font chữ mới.

 

3. Chỉnh màu chữ & màu nền:

 1. Chọn chữ hay văn bản
 2. Chọn ô chỉnh màu
 3. Chọn màu sắc muốn đổi

 

4. Chỉnh chữ đậm, nghiêng, gạch dưới:

 1. Chọn chữ hay văn bản
 2. Chọn ô chỉnh B I U

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *