Category: Thủ thuật Word

Word 2016 – Tạo báo cáo khảo sát khách hàng hài lòng thế nào?

        I. Executive Summary  II. Methodology  III. Demographics  IV. Overall Satisfaction  V. The Survey  VI. Survey Results    Executive Summary Use the sample content throughout this template to help you get started with planning your client satisfaction (or similar) survey. Edit and add to the sample content […]

Sử dụng Word – Excel – Powerpoint online cho văn phòng thế nào?

  Đăng nhập: outlook.live.com Tất cả được kết nối và lưu trữ trong đĩa online OneDrive Click vào nút trái bên trên để xem danh sách các ứng dụng Click vào từng ứng dụng để sử dụng Mail: Sử dụng Live mail của Microsoft Calendar: lịch làm việc online. Tham khảo […]