Category: Thủ thuật Excel

Kỹ năng bán hàng – 5 kỹ thuật Networking đã được chứng minh hiệu quả

  Bài viết của Neal Lappe  / Được đăng trên webstrategiesinc.com   Mạng lưới kinh doanh, cho dù đó là trực tuyến và / hoặc trực tiếp, là một cách rất mạnh mẽ để tăng nhận thức về thương hiệu và độ tin cậy của bạn đặc biệt nếu bạn đang trong […]

Excel 2016 – Sử dụng Forecast Sheet để phân tích dự đoán xu hướng thế nào?

  Cho bảng data giả định doanh số từ tháng 1/2017 – 12/2017   Data / Forecast Sheet   Forecast End: 3/1/2018  Phân tích và dự đoán đến ngày (Hiển thị tháng/ngày/năm) Include Forecast Statistics Confident Interval: Độ tin cậy 95%     Đọc phân tích thế nào   Chuyển […]

Excel – Sử dụng hàm PMT, IPMT, PPMT trong quyết định dự án đầu tư

  Giả định vốn vay 70%, vốn pháp định 30% Số tháng phải thanh toán khoản vay = 12 x số năm PMT = -PMT(D8/12,D7,D4) IPMT = -IPMT(D8/12,D5,D7,D4) PPMT = -PPMT(D8/12,D5,D7,D4)   1. Phân tích thứ 1: Muốn PMT là 2000 thì vốn pháp định phải bao nhiêu Sử dụng Data / […]

Excel – Làm sao để biết có nên đầu tư vào một dự án hay không (Dùng hàm NPV)

  Tổng quát -Nếu NPV > 0: Giá trị hiện tại thuần NPV của một dự án đầu tư lớn hơn 0, dự án đó nên được thông qua. Bởi vì thu nhập thu về đã lớn hơn ngưỡng hoà vốn. Tùy thuộc vào chi phí đầu tư ban đầu, một dự […]

Excel – Giá trị hiện tại (PV) & giá trị tương lai (FV) được tính thế nào?

Định nghĩa Giá trị Tương lai – FV Giá trị tương lai (FV) là giá trị của một tài sản hiện tại vào một ngày nhất định trong tương lai dựa trên tỷ lệ tăng trưởng giả định theo thời gian. Nếu, dựa trên mức tăng trưởng được đảm bảo, một […]

Excel 2010 – Lập ngân sách Marketing thế nào cho chuẩn

  File / New Marketing Budget Plan     Marketing Budget Plan Category Research Research firm fees Web research Independent research Other research Research Costs Total   Communications Promotional brochures Television Radio Web Communications Costs Total   Networking Memberships Affiliations Subscriptions Networking Costs Total     Event Number of attendees […]

Excel 2016 – Lập ngân sách kênh phân phối Marketing thế nào?

  File / New Channel Marketing Budget   ANTICIPATED SALES TOTAL $(000) PERSONNEL (% OF TOTAL SALES): Nhân sự (% Tổng Sales Doanh số) Human Resources – Headcount: Số nhân sự Human Resources – Cost: Chi phí nhân sự Commission: Hoa hồng Personnel Total $(000)   DIRECT MARKETING (% OF […]

Excel 2010 – Lập bảng tính chi phí bán hàng chuẩn

  File / New Sales Costing     Expense category: Danh mục chi phí Sales force salary: Lương nhân viên sales Travel : Công tác Phí Advertising: Phí quảng cáo Entertainment Catalog production: Chi phí catalog, bao bì. Marketing department salaries : Chi phí lương marketing Telemarketing costs : chi […]