Author: admin

Kỹ năng kinh doanh thành công – 5 vấn đề chính thương hiệu

Bài viết của Jayson DeMers đăng trên tạp chí  entrepreneur.com (Về tác giả:  Jayson DeMers sáng lập và CEO, AudienceBloom – Chia sẻ kinh nghiệm thực tế)   Niềm tin là một tính năng quan trọng của các thương hiệu thành công; khi người dùng tin tưởng thương hiệu của bạn, họ sẽ […]

Kỹ Năng Kinh Doanh Thành Công – 8 doanh nhân thành công “Thất học”

Bài viết của Thomas Smale đăng trên tạp chí  entrepreneur.com (Về tác giả: Thomas là CONTRIBUTOR chia sẻ kinh nghiệm thực tế kinh doanh cho entrepreneur & là nhà sáng lập FE International).   Giáo dục chính thức có cần thiết không? Bạn có cần phải đi học nếu bạn muốn xây dựng một […]

Kỹ năng kinh doanh thành công – bài học từ vận động viên Marathon (42 km)

Bài viết của Teneshia Jackson Warner (Community Voice – Hội đồng đào tạo Forbes) – Forbes.com (Về tác giả: Teneshia là CEO / Người sáng lập của EGAMI Group, một công ty truyền thông đoạt giải thưởng cao)   Khi điều hành một doanh nghiệp nhỏ và chạy marathon (42 km). […]