Day: December 13, 2018

Làm thế nào để trở thành một doanh nhân chủ động?

Bài viết của  Krista Hillis đăng trên website Careeraddict.com   Trở thành một doanh nhân thành công đòi hỏi nhiều kỹ năng. Một trong những thành phần quan trọng của việc trở thành một doanh nhân là lên kế hoạch trước. Bạn cần biết doanh nghiệp của bạn từ trong ra ngoài. […]