Day: November 29, 2018

Làm sao cho khách hàng tin tưởng thương hiệu của bạn – 5 chiến lược

Bài viết của Thomas Smale đăng trên entrepreneur.com (Về tác giả: Thomas Smale là CONTRIBUTOR viết bài chia sẻ các trải nghiệm & kinh nghiệm kinh doanh thực tế cho tạp chí entrepreneur.com & Người sáng lập FE International)   Xây dựng niềm tin không xảy ra trong chân không. Bạn phải duy trì tính […]