Day: November 27, 2018

Niềm tin của những nhân viên bán hàng (Salesman) hàng đầu

Bài viết của Geoffrey James đăng trên tạp chí inc.com (Về tác giả:  Geoffrey James, một biên tập viên đóng góp cho Inc.com, là một tác giả và một diễn giả chuyên nghiệp có blog đoạt giải thưởng cao về bán hàng, xuất hiện hàng ngày trên Inc.com. Cuốn sách mới nhất […]