Day: November 23, 2018

Làm thế nào để phát triển kinh doanh – 5 chiến lược xây dựng & giữ các mối quan hệ

Bài viết của Harsha Chanrai đăng trên tạp chí entrepreneur.com (Về tác giả: Harsha Chanrai thành lập Saira Hospitality để hợp nhất niềm đam mê của mình cho khách sạn, du lịch và từ thiện. Saira, một tổ chức phi lợi nhuận, hợp tác với các khách sạn trước khi mở cửa, tạo […]

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thế nào – 5 cách xây dựng “Tin Tưởng”

Bài viết của Marty Fukuda đăng trên entrepreneur.com (Về tác giả: Marty Fukuda là Contributor của entrepreneur.com  – Chia sẻ những kinh nghiêm thực tế trong sự nghiệp kinh doanh của mình)   Bạn có biết ai đó không tin tưởng công ty của họ, hoặc có thể là ông chủ của họ? Có […]