Day: November 5, 2018

Cross sell & up sell là gì? Làm thế nào để tăng doanh số bán hàng

Bài viết của Ankit Dudhwewala đăng trên inc.com Khi tôi nói lên bán up-selling, bạn có thể có một hình ảnh của một nhân viên bán hàng đang cố gắng bán một máy điều hòa không tốn kém. Nhưng thực tế là, phần lớn các công ty đã áp dụng phương […]

Kỹ năng bán hàng – 5 nhóm mong đợi chủ đạo của khách hàng

Bài viết tham khảo của Scott Smith, Ph.D đăng trên website www.qualtrics.com   Sự hài lòng của khách hàng phản ánh những kỳ vọng và trải nghiệm mà khách hàng có với một sản phẩm hoặc dịch vụ. Kỳ vọng của người tiêu dùng phản ánh cả việc đánh giá sản […]

Kỹ năng bán hàng – 11 mẫu hình hành vi mua hàng của khách hàng

Bài viết của  John Spacey đăng trên simplicable.com   Hành vi của khách hàng là các mẫu suy nghĩ và hành động của khách hàng có liên quan đến tiếp thị trong các lĩnh vực như thiết kế sản phẩm, định giá, quảng bá, trải nghiệm khách hàng và bán hàng. […]