Day: November 4, 2018

Kỹ năng bán hàng – 10 bước để nghiên cứu về hành vi khách hàng

Bài viết của Ilan Mochari được đăng trên inc.com   Khi nói đến phát triển sản phẩm, các công ty khởi nghiệp thông minh nhất đang quan sát hành vi của khách hàng để hiểu, thiết lập quy trình bán hàng và sản phẩm phù hợp nhất. Đây là một kế […]