Day: November 3, 2018

Kỹ năng kinh doanh thành công – 9 thói quen của những người “siêu thành công” thế giới

Bài viết của Kisma Orbovich được đăng trên tạp chí entrepreneur.com   Dường như một số người luôn liên tục tìm kiếm thành công trong các giao dịch kinh doanh, kết nối với đúng người và tạo sự khác biệt thực sự trên thế giới. Tuy nhiên, những kết quả này không […]

Kỹ năng bán hàng – Hiểu về khách hàng để tăng doanh số

  Bài viết của Melissa LamsonPresident  đăng trên inc.com “Bán hàng không phải là về tình cảm hay thông minh cảm xúc (EI) nữa Khách hàng thông minh hơn bao giờ hết, nhóm bán hàng của bạn có thể cần phải cách mạng hóa thay đổi trong bán hàng” Khách hàng […]