Day: May 16, 2018

Sales Playbook (Sách bán hàng) là gì – Tại sao nên dùng Sales Playbook

  Bài viết của Brenda Stoltz / Đăng trên business2community.com   Một trong những điều đầu tiên mà một nhà lãnh đạo bán hàng mới (hoặc doanh nhân bán hàng) nên làm là xây dựng một cuốn sách bán hàng. Một cuốn sách bán hàng, đơn giản, là một nguồn tài nguyên […]

Kỹ năng bán hàng – 5 bước thiết yếu để thành công

  Bài viết của Brenda Stoltz , Contributor  / Đăng trên forbes.com   Bất kể ngành bạn đang làm gì, tôi sẵn sàng đặt cược có rất nhiều sự cạnh tranh để có được khách hàng. Khi bạn đấu tranh để nổi bật trong một vùng của rất nhiều các doanh nghiệp, […]