Day: May 10, 2018

Kỹ năng bán hàng – 6 điều thiết yếu về thông điệp bán hàng (Sales Messages)

  Bài viết của Geoffrey JamesContributing editor  /  Đăng trên Inc.com @Sales_Source   Thông điệp bán hàng của bạn là cốt lõi trong nỗ lực bán hàng và tiếp thị của bạn. Bài viết này hướng dẩn về thông điệp bán hàng & làm cho nó hữu hiệu hơn. Tôi đã […]