Day: May 6, 2018

Top 16 chiến lược thương hiệu độc đáo để phát triển doanh nghiệp của bạn

  Bài viết của  Forbes Coaches Council  / Đăng trên website   forbes.com   Xây dựng thương hiệu là một trong những hoạt động quan trọng nhất mà doanh nghiệp của bạn phải luôn cải tiến. Xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ, dễ nhận biết sẽ giúp bạn kết nối […]

Chiến lược tiếp thị khách sạn – Làm thế nào để tiếp thị cho một khách sạn hiệu quả?

  Bài viết của xotels.com về “Chiến lược tiếp thị cho nhà hàng – khách sạn”   Bạn phải bắt đầu từ đâu để triển khai chiến lược tiếp thị Marketing cho khách sạn? Làm thế nào để thúc đẩy một khách sạn phát triển với tốc độ internet & dịch […]