Day: May 4, 2018

Văn hóa doanh nghiệp – 8 bước cần thiết để xây dựng văn hóa của những công ty thành công thế giới

  Bài viết của Monica Zent / Founder and CEO of Foxwordy / entrepreneur.com   Công ty Giày, máy bay và chuột có điểm gì chung? Hãy suy nghĩ cụ thể hơn về Zappos, JetBlue và Disney, và đây là một chủ đề tổng quát và cơ bản luôn được đặt ra. Những […]

6 chiến lược bán hàng hiệu quả để chốt các giao dịch nhanh hơn

  Bài viết của Adam Heitzman / Co-founder, HigherVisibility @HigherVis / Inc.com   Rút ngắn chu kỳ bán hàng có thể dẫn đến tăng trưởng bùng nổ. Dưới đây là một số chiến lược đã được chứng minh để chốt giao dịch của bạn nhanh hơn.   Cách người tiêu dùng […]