Day: May 2, 2018

Chiến lược marketing – Tiếp thị ảnh hưởng Influencer so với Tiếp thị nội dung: Điều gì là phù hợp với thương hiệu của bạn?

  Chiến lược marketing – Tiếp thị nội dung (Content marketing) có lẽ là phương pháp hiệu quả nhất để xây dựng nhận thức về thương hiệu. Vì vậy không ai có thắc mắc tại sao việc sử dụng tiếp thị nội dung đã tăng đều đặn trong vài năm […]

Top 10 CEO hàng đầu thế giới (Họ dẫn đầu một cách hoàn toàn khác biệt & độc đáo)

  Bài viết bởi  MARCEL SCHWANTES / Inc.com về thuật ngữ mới “lãnh đạo phục vụ”   Bạn sắp được học trong một trong những triết lý lãnh đạo đã tồn tại trong nhiều thế kỷ, nhưng chỉ được thực hành bởi một vài nhà lãnh đạo toàn cầu thành […]