Day: April 25, 2018

Bạn có biết 5 cách mà phần mềm SAP làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn không?

  Bài viết sau là của innowera.com giới thiệu việc đơn giản hóa quy trình bằng cách kết hợp các cách thức quản trị & kết nối mới   Bạn có nghĩ hệ thống ERP quá phức tạp không? Dưới đây là một số câu trả lời sáng tạo, được […]